Budżet Partycypacyjny

[green_box] Zobacz stronę promującą nasze projekty do budżetu partycypacyjnego: bp.miastojestnasze.org [/green_box]

W opinii członków stowarzyszenia budżet partycypacyjny może stanowić wartościowy sposób ma zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie miasta. Z drugiej strony, wiele złożonych projektów było odpowiedzią na zaniedbania władz w podstawowych kwestiach takich jak trasy rowerowe lub remonty szkół. W tej postaci budżet partycypacyjny służy władzom miasta w celach czysto wizerunkowych – ma pokazywać otwarcie na głos mieszkańców, będąc w istocie działaniem pozornym.

Chcieliśmy aby obydwa zgłoszone przez nas projekty oddawały nasze stanowisko w tej sprawie. Stąd pomysł na Audyt ZGN Śródmieście, wykorzystujący, w nieco przewrotny sposób, środki z budżetu obywatelskiego na kontrolę obywatelską. Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie również wpisuje się w tą konwencję – w obliczu zagrożenia osiedla Jazdów stanowi pozytywny projekt pokazujący jak można wykorzystać tą wyjątkową przestrzeń dla dobra mieszkańców.

Publikacje

Galeria zdjęć