Statut

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zostało zarejestrowane w  Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533589.

Poniżej zamieszczamy statut stowarzyszenia:

Download (PDF, Unknown)