Dekomunizacja chodników

W Dniu bez Samochodu 22 września 2018 r. w ramach happeningu pod Sejmem zdekomunizowaliśmy chodnik usuwając z niego milicyjnego Poloneza.  W ten sposób wyraziliśmy nasz sprzeciw wobec obecnych przepisów parkingowych, pozwalających na bezkarne parkowanie samochodów na chodnikach. Jednocześnie w formie petycji przedstawiliśmy projekt zmiany przepisów dekomunizujących chodniki.

Regulacje umożliwiające parkowanie całego pojazdu na chodniku zostały wprowadzone w 1983 r. podczas stanu wojennego, aby ułatwić Służbie Bezpieczeństwa obserwację opozycji, a oddziałom zmotoryzowanym wojska i milicji przejazd ulicami. Dlatego zaproponowaliśmy niewielką zmianę prawa o ruchu drogowym. W jej efekcie postój samochodów na chodnikach byłby możliwy tylko w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Pozostawiona byłaby warunkowa możliwość zatrzymania lub postoju na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Jednocześnie, dostrzegając konieczność poprawy egzekucji znowelizowanych, ale i obecnych przepisów zaproponowaliśmy ułatwienie możliwość odholowywania samochodu pozostawionego w miejscu, gdzie jest to zabronione. Aktualnie holowanie jest możliwe wyłącznie, gdy pojazd nie tylko parkuje nielegalnie, ale także utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Powoduje to trudności interpretacyjne i radykalnie zmniejsza skuteczność egzekucji norm dotyczących parkowania przez Straż Miejską lub Policję.

W październiku 2018 r. nasz projekt został pozytywnie oceniony przez Biuro Analiz Sejmowych i skierowany do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. O inicjatywie napisały m. in. “Rzeczpospolita”, “Fakt”, opowiedzieliśmy też o projekcie na antenie Radia TOK Fm https://audycje.tokfm.pl/podcast/Chca-odzyskac-chodniki-dla-pieszych-Projekt-w-Sejmie/69783.

W środę 5 grudnia 2018 r. przedstawiciele MJN przedstawią projekt posłom sejmowej Komisji do Spraw Petycji.