Tor kolarski KS „Orzeł”

AKTUALIZACJA – w dniu 19 listopada 2018 r. Prezydent m. st. Warszawy wpisał Tor Kolarski “Nowe Dynasy” przy ul. Podskarbińskiej 11 do Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem PPD34905 ? Tor jest obecnie pod ochroną, ale dalej będziemy dalej walczyć o jego rewitalizację i przywrócenie do życia! ??‍♂️ ?

Zapuszczona, skryta za chaszczami przestrzeń w obrębie ulic Mińskiej, Podskarbińskiej i Stanisławowskiej na Pradze-Południe skrywa piękny betonowy tor kolarski. W latach świetności ścigali się na nim najlepsi polscy kolarze – Czesław Lang, Mirosław Jurek, Szymon Kornacki i wielu innych. Niestety obiekt jest wyłączony z eksploatacji od wczesnych lat 90. i obecnie pozostaje w dużej mierze zrujnowany. Torowi towarzyszy zabytkowy budynek klubu sportowego Orzeł projektu Macieja Nowickiego.

Warszawa tor kolarski Orla 1985 r. Zawody w kolarstwie torowym . Druzyna Legii Warszawa w skladzie : Zb. Szczepkowski,L. Michalak, T. Trochanowski , A.Krawczyk. Fot. Jan Rozmarynowski /Forum
Warszawa tor kolarski Orła 1985 r. Zawody w kolarstwie torowym . Drużyna Legii Warszawa w składzie : Zb. Szczepkowski, L. Michalak, T. Trochanowski , A.Krawczyk. Fot. Jan Rozmarynowski /Forum

Okolica KS „Orzeł” podlega w ostatnich latach gwałtownym przeobrażeniom, większość dostępnych działek zabudowywana jest osiedlami mieszkaniowymi, a obszar na którym stoi tor kolarski nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. W efekcie brakuje tu terenów sportowo- rekreacyjnych oraz zieleni.
Na początku roku 2018 po wieloletnich sporach prawnych pomiędzy ratuszem a klubem sportowym, cały ten teren wrócił w ręce miasta. Trwają rozmowy pomiędzy jednostkami miejskimi i zarządem dzielnicy Praga-Południe w sprawie sposobu formalnego sposobu przejęcia obiektu. Odzyskanie przez miasto terenów klubowych daje szanse na zaaranżowanie w tym miejscu przestrzeni publicznej z prawdziwego zdarzenia, służącej wszystkim mieszkańcom.
Cztery lata temu o tym opuszczonym i zaniedbanym miejscu przypominali aktywiści zgromadzeni w inicjatywie „Nowe Dynasy”, którzy proponowali by torowi kolarskiemu „nadać nową, otwartą
formułę miejskiego parku rowerowego, nastawionego nie tylko na sportowe wyczyny, ale też na
rekreację, wydarzenia kulturalne i akcje społeczne”, a „zrewitalizowane Nowe Dynasy mogą służyć miłośnikom kolarstwa, ale też aktywizować najbliższą okolicę i stać się atrakcją turystyczną – jednym z symboli nowoczesnej Warszawy.” Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze” również uważa, iż teren ten powinien zachować rekreacyjno-sportowy charakter w otwartej formule i z dostępem wolnym dla wszystkich chętnych.19990594_445033935883016_5129346379762844834_n
Przede wszystkim jednak w tej sprawie powinni się wypowiedzieć warszawiacy w ramach konsultacji społecznych. Poprzez warsztaty i ankietę mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię na temat rewitalizacji obiektów ważnych dla lokalnej tożsamości, czyli toru kolarskiego i budynku klubowego „Orzeł”.
Jako formę przeprowadzenia konsultacji proponujemy procedurę dwuetapową. W pierwszej
kolejności warsztaty z mieszkańcami i ankieta on-line a następnie warsztaty z architektami,
urbanistami, varsavianistami, socjologami, działaczami kultury i środowiskami sportowymi. Do
procesu konsultacyjnego można również włączyć instytucje, które będą się znajdować w
bezpośrednim sąsiedztwie „Orła”, takie jak Uniwersytet SWPS , Centrum Promocji Kultury na Podskarbińskiej czy planowa siedziba Sinfonii Varsovii. Efektem końcowym projektu będzie raport podsumowujący różne punkty widzenia uczestników warsztatów oraz wyniki ankiety.
Zachęcamy do zbierania podpisów za wnioskiem o konsultacje społeczne razem z nami. Wystarczy pobrać wniosek dostępny poniżej, zebrać podpisy (podpisywać mogą się wyłącznie  mieszkańcy m.st. Warszawy) a następnie przekazać nam wypełnioną listę. Kontaktować można się z nami za pomocą maila: praga.poludnie@miastojestnasze.org lub na profilu Facebooka Miasto Jest Nasze Praga- Południe.

Lista do pobrania:

lista punktów do pobrania

Partnerzy:

16864514_1517616161612086_5131971870368687596_nStowarzyszenie Wiatrak,

20106778_1473360209369057_3147500210470140522_nTour de Varsovie

26231234_2209659805927766_9132248699281251568_n

Podjęte działania:
Debata o torze kolarskim KS „Orzeł” 14.06.2018
Zbiórka pamiątek po KS „Orzeł”
Re:kreacja – przyszłość toru kolarskiego

 

Do pobrania:
Konsultacje uzasadnienie

Formularz na podpisy

Plakat A3 kolor

Plakat A3 czarnobiały

Linki:
Nowe Dynasy
MACIEJ NOWICKI – ŚWIATOWEJ SŁAWY ARCHITEKT, AUTOR HALI KS "ORZEŁ"
MIEJSCY ARCHITEKCI CHCĄ ZABUDOWY TORU KOLARSKIEGO
CZARNE CHMURY NAD TOREM KOLARSKIM PRZY PODSKARBIŃSKIEJ
Co zostanie z toru kolarskiego? "Jedyną pamiątką bruk i szpaler drzew" – TVN Warszawa