Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze

W środku reprywatyzacyjnej zawieruchy, dnia 18 sierpnia Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze wybrało nowe składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Oto nasza ekipa zarządzająca na burzliwe czasy:

Jan Śpiewak – przewodniczący stowarzyszenia
Zofia Gońda – wiceprzewodnicząca stowarzyszenia
Szymon Wroblewski – skarbnik stowarzyszenia
Karol Perkowski– sekretarz stowarzyszenia
Marcin Jarzynowski – sekretarz zarządu stowarzyszenia
Zuzanna Glińska – członek zarządu
Maria Filcek – współzałożycielka Miasto jest Nasze, członek zarządu